Font de Sant Bernat - Vimbodi i Poblet

Descripció

Format per dos espais diferenciats. Un correspon a una font realitzada amb blocs de pedra i una pica semicircular també feta amb pedra. Al seu darrera els escuts de Poblet i de la Diputació de Tarragona.
L'altra és un templet quadrat amb un conjunt escultoric sobre un pedestal format per les imatges de la Verge amb Sant Bernat i Sant Benet.

Ressenya històrica

Sense dades.