Font de Sant Antoni - Vallclara

Descripció

La construcció de la font és molt antiga. Amb dues canelles, situades sobre una pared de carreus de pedra. Damunt de la font hi ha la imatge de Sant Antoni a l'interior d'una petita capelleta.

Ressenya històrica

Sense dades.