Font de Prenafeta - Montblanc

Descripció

És una font d'una sola canella. Els maons són el material principal de construcció utilitzats per fer aquesta font. L'aigua sobrant cau en una pica de pedra més o menys rectangular. Com a element decoratiu hi ha la superfície enrajolada en què els motius decoratius són tots florals, excepte la rajola central del capdamunt de la superfície enrajolada que ens mostra la figura d'un caçador apuntant amb la seva escopeta. Un element decoratiu de forma arrodonida corona la font.

Ressenya històrica

Sense dades.