Font de Nerola - Vimbodi i Poblet

Descripció

Font (en realitat es tracta d'un pou artesià) formada per un mur circular amb un petit accés on hi trobem diversos bancs d'obra adossats a la paret perimetral. Aquesta estructura seria una reforma més moderna.En el seu costat nord i trobem una portalada de pedra on a l'interior s'hi localitza la mina d'aigua.

Ressenya històrica

La font actual deu la seva estructura actual a les obres d'arranjament que es van fer a primers del segle XX.