Font de l'Església - Blancafort

Descripció

Font composta per dos cossos. La font té tres brocs i la piràmide superior està coronada per una cràtera. En la cara principal de la piràmide hi trobem un escut amb la data de construcció "1873"

Ressenya històrica

Sense dades.