Font de Baix - Rocafort de Queralt

Descripció

Font d'una sola canella que ha estat molt reformada. Recull l'aigua de la rasa del Cabestany.
Actualment segueix una estructura similar a l'antiga font de Barberà de la Conca.
L'element més interessant és la pica que recull l'aigua i que devia ser segurament un antic abeurador de bestiar.

Ressenya històrica

Antiga font de la vila construïda per abastir els habitants de Rocafort fins que a primers del segle XX es va fer la portada de l'aigua corrent.