Font de l'Ajuntament - Rocafort de Queralt

Descripció

Font d'una canella de producció industrial.

Ressenya històrica

Sense dades.