Font Vella de Dalt - Sarral

Descripció

Restes de l'antiga Font de Salt.

Ressenya històrica

Sense dades.