Font Vella - Vilanova de Prades

Descripció

Construcció composta d'un arc de mig punt cegat on a la part inferior es troben la font. Aquesta està composta de tres brocs, dels quals només funciona el central. La font presenta també quatre piques de pedra i una banqueta amb marques circulars de gerros.

Ressenya històrica

Apareix ja documentada al segle XVI. La finca va ser adquirida per l'Ajuntament l'any 1997.