Font Nova - Senan

Descripció

Font reconstruïda a través d'un fons FEDER de la UE. Aquesta recull les aigües i les aboca a la font Vella, situada sota d'aquesta.

Ressenya històrica

Sense dades documentals.