Fita de terme - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Fita de pedra d'uns 70 cms. d'altura per uns 40 cms de cara i desbastada a tres cares.

Ressenya històrica

Instal·lada l'any 1889 al punt de confluència dels termes de Talavera (Lleida), Santa Coloma de Queralt (Tarragona) i Anglesola (Barcelona).