Façana principal del Cementiri de Montblanc. - Montblanc

Descripció

La façana principal del cementiri de Montblanc és d'estil neoclàssic. La façana està feta a base de bandes horitzontals superposades. Com a elements decoratius trobem les motllures que hi ha a la base de l'edifici, les lesenes que flanquegen la porta, l'escultura de sobre la portalada d'accés i tots els elements esculpits a la part superior del mur. Al centre de l'arc de la portalada hi ha esculpit l'escut de Montblanc i al costat de la portalada podem llegir "AÑO 1887".

Ressenya històrica

Després d'abandonar el vell fossar de Sant Miquel, el cementiri provisional que s'havia fet al costat de l'exconvent de la Mercè l'any 1845 va considerar-se insuficient, i el maig del 1883 els responsables municipals van proposar-se la construcció d'un cementiri definitiu. Els diners necessaris per fer l'obra es van aconseguir venent uns terrenys sobrants de la via pública i d'altres cedits per Josep M. Aguiló i Molins, a canvi d'un nínxol principal i el seu nom com a nom d'un carrer de la vila. Una propietat del notari Carles Monfar i Cantons, a la partida de la "Canta- roella" es va considerar una bona localització. El tarragoní Ramon Minguella i Rubió va fer el projecte d'obres, el paleta Maties Anglès i Castellet va fer la feina ràpidament, i el 24 de juny de 1887 es va poder inaugurar el nou Cementiri General amb gran solemnitat. El recinte del cementiri es va fer d'una capacitat adequada a la població, cosa que ha fet que es pugui seguir utilitzant avui en dia.