Esteles discoïdals funeràries - Forès

Descripció

Al Cementiri nou es localitzen 18 esteles funeràries que actualment són part dels elements ornamentals.

Ressenya històrica

Sense dades.