Església de Santa Maria - Barberà de la Conca

Descripció

Planta rectangula (32x18,5 m.) amb nau central i dues latertals. Els elements de suport són pilars i la coberta és la clàssica volta de canó amb llunetes. Una mitja taronja cobreix el transepte. Per damunt de les voltes, la fàbrica té la teulada a dues vessants que recoltza en encavallades i embigats de fusta. La mitja taronja, en no tenir cimbori, no sobressurt. Els elements més notables són el frontispici i el campanar.

Té una capella del Roser que sobresurt lateralment amb planta de creu cupulada (1892-1896).

Ressenya històrica

Bastida sobre l'anterior església romànica que seria construïda en els darrers anys 60 del segle XII. El 1375 es va consagrar l'altar major de l'església.

La petita església parroquial romànica de Santa Maria fou enderrocada el 1792 per construir-hi, al mateix lloc, la nova església parroquial d'estil barroc segons projectes del mestre de cases de Montblanc Francesc Tomàs i el sarralenc Magí Veciana. El dissenys van ser obra de fra Francesc, del convent de Sant Francesc de Montblanc i del "mestre Pomés", segurament també de Montblanc.

Les obres de construcció van començar el 23 de maig de 1792 i es van acabar el 1795. Fou beneïda l'11 de gener de 1796.

L'any 2013 es van haver de fer obres urgents de reparació a causa de les clivelles aparegudes a la façana a causa dels moviments del subsol que afecten al poble.