Església de Santa Maria - Barberà de la Conca

Descripció

En un antic habitatge particular. Sufragània de la parròquia de Barberà de la Conca.

Ressenya històrica

L'edifici fou habilitat com a església a partir de la Guerra Civil de 1936-39 a causa de la destrucció de l'església barroca.