Església de Sant Pere - Passanant i Belltall

Descripció

Església de planta basilical amb cobertes amb volta de canó i absis pla. El campanar, de base quadrada es transforma en secció ortogonal en la línia de la coberta de l'edifici. Aquest campanar es atribuït a l'arquitectura barroca catalana, encara que presenta alguns elements de composició més severa, com un cornisa de coronament i les franges de compartimentació de la fase ortogonal. La façana també és molt desigual. Sota el frontó i als peus de la nau central, s'obre una finestra termal de petites dimensions amb l'aparença d'un rosetó de mitja circumferència policromat. A la part posterior de l'edifici també hi ha unes pintures policromades.

Ressenya històrica

Per una donació feta pel comte de Barcelona Ramon Berenguer IV a Bernat Amat el 1079 es coneix ja l'existència del castell de Belltall. Durant el segle XII són diversos els que tinguerren alguns drets sobre aquest castell, ja que s'hi troben Ramon de Viladaster i Guillem d'Aguilar. El 1297 va passar a mans de l'orde de Sant Joan. La comanda de l'Espluga de Francolí encara tenia la seva jurisdicció el 1752. La primera notícia sobre l'església apareix el 1194. La fàbrica romànica va ésser malmesa en bastir-se la nova església del lloc. L'actual església de Sant Pere es va beneïr el 28 d'agost de 1869.