Església de Sant Pere - Conesa

Descripció

Església d'una nau, amb volta de canó un xic apuntada, que en una recent restauració ha estat coberta amb lloses de pedra. A mitjan s. XIV es va obrir una capella al mur nord. L'àbsis, que fou sobrealçat, té una finestra i un fris de mènsules envolta el ràfec de la teulada. Els murs tenen un fris llis. La portada és adovellada amb doble arquivolta i unes impostes sostingudes per columna i capitell a cada costat. Els capitells estan decorats amb una àguiles. Aquest portal és al mur de migdia. La portada va ser modificada tardanament. Aleshores es va reduir la llum de l'arc de mig punt i s'instal·là la porta de fusta actual. A la façana de ponent hi ha una finestra adovellada amb dues impostes. Al mur del nord hi ha afegida una capelleta. A la teulada, sobre l'arc triomfal, hi ha un campanar de cadireta d'un ull, coronat per tres esteles funeràries. Al costat de l'església hi ha les restes d'un cementiri abandonat.

Ressenya històrica

Antiga església del nucli de població de Savella avui convertida en ermita. El poblament de Savella va pertànyer inicialment al castell de Forès. Possiblement al lloc hi havia un poblat ibèric (CA). Fins el 1154 va formar part del bisbat de Vic. El 1330 es va posar punt i final a un plet amb la parròquia de Forès per la qual l'església de Sant Pere fou separada de la parròquia de Forès i unida a la de Fonoll com a sufragània. El 1383 va passar a la senyoria de Santes Creus i a la fi del segle XV hagué d'atorgar-se una carta de població, amb moltes franquícies, per mirar d'aturar el seu despoblament, ja que quasi no quedava ningú. Avui està totalment despoblat.