Església de Sant Pere d'Anguera - Sarral

Descripció

De l'edifici original només en resta part de l'absis i del mur nord. Tot i així, es possible saber que es tractava d'un edifici d'una sola nau rectangular amb un absis semicircular a l'extrem nord-est. L'interior mesura uns 13 m de llarg i 6,5 d'ample. Els murs, d'un gruix considerable i de molt bona factura, molt problablement sostenien una volta de canó apuntada. Aquesta hipòtesi està recolzada per la presència d'un arc faixó, que divideix la nau en dues parts simètriques i que té uns dos metres de gruix en el pilar, del què es deriven els arcs de descàrregaapuntats adossats als murs laterals, que conformarien una estructura prou robusta per a sostenir la volta. La porta d'accés es situa a la part est de l'església. De finestres sen documenten tres. Dues es troben a l'absis i l'altra al mur nord, sota l'arc de descàrrega. Són d'arc de mig punt, en les dues de l'absis l'arc es monolític i la del mur nord amb dovelles. La situada a la part central de l'absis presenta una sèrie de motius decoratius. A l'arc i els brancals uns petits relleus, a la part interior de l'arc hi ha una motllura còncava i els cantons dels carreus que formen els brancals també estan motllurats i s'hi eralitzaren una sèrie de petits ornaments escultòrics.

Ressenya històrica

Antiga església parroquial del desaparegut poble d'Anguera. Documentada per primer cop el 1172. L'edifici es bastí entre 1154 i 1172.