Església de Sant Martí - Piles,les

Descripció

És d'una única nau i planta rectangular amb absis semicircular i coberta amb una teulada a dues vessants.

La façana principal és d'estil neoclàssic. La porta d'accés és de pedra amb arc de mig punt on s'hi pot veure la data 1723. Damunt seu hi ha una petita capella, actualment buida. I per damunt un petit rosetó. Adossat a la façana hi ha un monument que recorda la Santa Missió de l'any 1961.

L'interior és molt senzill, amb capelletes laterals dedicades al Sant Crist, el Sagrat Cor, la Mare de Déu del Roser i la Puríssima Concepció. Presideix l'interior una imatge de Sant Martí de Tous realitzada a la postiguerra.

Campanar de base quadrada amb obertures de mig punt. A l'inici de la torre s'hi pot veure una espitllera.

Ressenya històrica

Església construïda el segle XVIII sobre l'antiga església romànica, del segle XII. Aquesta església, organitzada pel bisbe de Vic, fou cedida per aquest a l'arquebisbe de Tarragona Bernat Tort entre els anys 1146 i 1154. A mitjan s. XVII era sufragània seva l'església de Santa Llúcia de Torlanda. L'església fou destruïda durant la guerra civil de 1936-1939.