Església de Sant Joan - Santa Coloma de Queralt

Descripció

L’església primitiva es va ensorrar i l’actual és fruit de diverses reconstruccions i reformes. L’accés a l’església consisteix en una que es troba en un cos una mica avançat als peus de l’església. A la dovella central de la porta hi figura la data 1901, probablement la data de la primera reforma de l’església. Al costat hi ha una petita placa amb una inscripció recent. També veiem un òcul envoltat per grans lloses de pedra i a la part superior sobresurt una petita espadanya d’un ull amb una campana de l’any 2000. La campana conté la inscripció "Dels veïns de la Pobla de Carivenys per a l'església de Sant Joan Baptista, 24 de juny del 2000".
Té un aspecte molt reformat.

Ressenya històrica

El 1500 consta un document conforme ja s’hi feien misses.
Antigament, el poble estava format per set cases i l’església i fins l’any 1900 el nucli antic va estar tancat per un portal. L’església, dedicada als sants Joan Baptista i Evangelista, estava enderrocada i les façanes de dins del pati també i en deu anys es van restaurar totes. L’església també, ja que sobre la porta hi figura la data 1901.
El 24 de juny de 1983 es va inaugurar la restauració de l’església amb l’ajut dels veïns i el bisbat, sent arxiprest de Santa Coloma de Queralt Mossèn Josep M. Cabré i Roigé i sota la direcció del senyor J. Villar, arquitecte de l’arquebisbat de Tarragona. Durant la restauració es va fer el cor totalment nou, l’escala d’accés es va canviar de lloc i es va fer de cargol per guanyar espai; es va repassar l’enrajolat, la teulada, es va pintar tot i es van fer bancs nous.
L’any 1994 es va ampliar l’església allargant-la pel davant i també es va arreglar la teulada essent rector Mossèn Josep M. Cabré i Roigé.
El 24 de juny del 2000, festa de Sant Joan Baptista, Mossèn Joan Cañas i Coch, rector de Santa Coloma de Queralt, va fer la benedicció de la campana nova.