Església de Sant Joan - Piles,les

Descripció

És de planta basilical, amb 4 capelles laterals. El campanar, de base quadrada, és a la façana principal. A la dovella central sobre la porta hi ha la data 1782 i la creu de Malta. A sobre, una petita fornícula on hi havia la imatge de Sant Joan. Al peu de l'altar major hi ha una tomba, i una segona de 1844 a l'altar del Sant Crist que correspon a Mn. Josep Giner. Altars de Sant Joan, Sant Crist i la Mare de Déu del Roser.

Ressenya històrica

El 1151 Guillem d'Aguiló donà a l'orde de l'Hospital i a l'església de Sant Joan els delmes que li pertocaven al castell de Biure. El 1152 el mateix Guillem, juntament amb la seva esposa Massalt i llurs fills, ampliaren la donació amb la cessió de drets sobre el pa, vi, carn, etc.
Des del s. XIV fou de col·lació de l'orde de l'Hospital. Aquest establí que el rector de l'església tingués el títol de prior.
El 27 d'agost de 1635 els jurats i batlle de la vila van contractar l'escultor Josep Tramulles, resident aquests dies a Santa Coloma, per realitzar un retaule del Sant Nom de Jesús i una escultura exempta de Jesús infant per dur a la processó. L'edifici actual es construí el segle XVIII sobre l'anterior romànica, de la que no en queda cap rastre. La primera pedra es col·locà el 13 d'abril de 1775 i fou beneïda per Plàcid de Montoliu, canonge i vicari general de Barcelona. El mobiliari interior, com l'altar major, obrat per l'escultor cerverí Bernat Pujol entre el 1784 i el 1785 fou destruït el 1936.