Església Arxiprestral de Santa Maria la Major. - Montblanc

Descripció

L'actual església de Santa Maria, gòtica, va ser aixecada a l'espai que havia ocupat la primitiva església romànica.
L'antiga façana gòtica va ser destruïda el 16 de juliol de 1651. La façana principal actual és al sud i és barroca, amb elements policromats. Com a exponent de l'antiga façana gòtica podem observar dos àngels sota un baldaquí individual, al costat d'uns animals alats.
L'interior és d'una sola nau, amb tres trams, coberta amb voltes de creueria.
Són destacables el retaule de pedra policromada de Sant Bernat i Bernabeu, la imatge gòtica de la Mare de Déu del Cor, i el retaule de Santa Anna, amb taules pintades els anys 1601- 1603.
També és de gran interès el monumental orgue barroc de Santa Maria, un dels més ben conservats, sent la cadireta de l'any 1607 i l'orgue major del 1752.

Ressenya històrica

La primitiva església romànica de Santa Maria es construí en la segona meitat del segle XII, de mides reduïdes, amb estructura de volta de canó apuntada.
Les obres d'ampliació començaren a partir de l'any 1315.
L'any 1333, l'absis ja devia estar cobert (amb una armadura de fusta com a mínim) perquè va ser la seu on es van fer les sessions o la clausura de les Corts Catalanes.
Entre els anys 1346 i 1365, la Universitat de la Vila va contractar Reinard des Fonoll com a mestre d'obres. Les obres quedaren paralitzades a causa de la construcció obligatòria de les muralles. Es van reprendre cap al 1390 sota la direcció del mestre de cases Pere Ciroll i Pere Perull.
L'església havia de tenir quatre trams, però les dificultats econòmiques van fer que no s'acabés la nau i es tapiés el mur de ponent.
El 1346 va rebre l'aprovació pontifícia.
Prop del 1333 s'enderrocà part de l'església primitiva que ocupava l'absis de la nova construcció. Les obres sembla que es van acabar per allí el 1632. El campanar projectat també va ser un projecte de paper.
L'obra més transcendent va ser la construcció de la nova façana.
La Guerra Civil va causar danys com ara la destrucció dels altars, imatges i altres elements de gran valor.
La postguerra va ser el moment de fer una nova restauració basada en la realització de noves imatges i d'un nou retaule major.
L'any 1991 es va començar un seguit de projectes de restauració, després de la creació de la Comissió Cívica Prorestauració de Santa Maria per restaurar aquesta joia declarada Bé d'Interès Cultural (1993) i Bé Cultural d'Interès Nacional.