Ermita dels Sants Metges - Sarral

Descripció

De la construcció inicial actualment només se'n conserva l'absis gòtic, suportat per sis nervis. La resta de l'edifici data de l'any 1970. Es tracta d'una construcció de línies sinuoses, amb una gran barbacana suportada per un campanar de formigó situat a la part davantera del recinte. La portalada és un dels seus trets més característics i consisteix en una gran reixa vidrada que integra eines agrícoles, instruments de les arts liberals i vidres policroms. L'ermita inclou el santuari pròpiament dit, exvots, sagristia, sales de reunions i menjars, cuina i gran plaça empedrada. S'hi s'accedeix a l'ermita pel camí vell, les escales que duen a la plaça estan flanquejades per dues escultures dels Sants Metges, dins dels corresponents níxols, que daten del segle XIX.

Ressenya històrica

Construït aprofitant les restes de l'antiga ermita (s.XV-XVIII). L'estat ruïnós en què quedà després de la Guerra Civil determinà la construcció d'un nou santuari aprofitant l'absis gòtic de l'antiga església.
L'any 1832 l'arquebisbe Echanove, en una visita pastoral, va prohibir que s'hi fessin misses i la va clausurar degut al seu mal estat.
El 1854 es van realitzar obres d'arranjament a l'edifici. Segons assenyala la tradició, aquest any la vila es veié deslliurada d'una epidèmia de còlera degut a la protecció dels Sants Metges. Aquestes obres van ser d'una gran envergadura:construcció d'un nou frontispici amb campanar d'espadanya i les imatges dels sants metges, 4 nous altars interiors, pintures de Marià Fortuny Marsal, etc.
El 6 de juny de 1855 es retornaren a l'ermita les imatges dels Sants, esdeveniment que es rememora cada any amb l'aplec a l'ermita.
El 1855 es realitzaren noves obres de reforma a l'ermita com a resultat d'un nou episodi de còlera. També durant els primers anys del segle XX es van fer noves obres de reforma (1912, 1932). L'ermita fou destruïda durant la Guerra Civil de 1936 a 1939. Immediatament després es van anar fent obres de reforma fins que el 1966, degut al mal estat general en què es trobava, el rector decidí construïr-la de nou. La nova església es va inaugurar el dia 27 de setembre de1970.