Ermita de Santa Susanna - Pontils

Descripció

Es tracta d'un edifici originàriament pre-romànic, d'una única nau (6,5 x 14,5 m), sense diferenciació de la capçalera o presbiteri i amb la porta oberta, segurament a migdia. Posteriorment, ja en ple període romànic l'edifici es reforma i se substituí la coberta de fusta de la fàbrica original per una volta de mig punt, recolzada en arcs formers que reforcen les parets originàries, volta i suports que s'han conservat fins avui dia. Fou també en aquest moment que es construí en el mateix mur de migdia una nova porta (només n'és visible una part) d'arc de mig punt. Cal destacar l'ús del saldó com a element decoratiu en les dovelles de I'arc de la porta i en la cornisa sobre la que se situa el campanar d'espadanya. El presbiteri, tal i com veiem, fou construït al segle XIV, igual que les dues capelles laterals de la nau. Cal observar la situació de I'església, dins el clos murat del cementiri. Aquesta disposició, que no es ja freqüent trobar, és la mateixa que en època medieval.

Ressenya històrica