Ermita de Sant Josep - Montblanc

Descripció

Ermita molt senzilla, d'una única nau amb coberta a dues vessants. El més interessant és la portalada adovellada. Sobre aquesta es pot veure una pedra amb una imatge gravada de la Sagrada Família.

Ressenya històrica

Erigida per voluntat de Francesc Sabater i propietat de la família Gassol fins que l'any 1888 la van cedir a la parròquia de Sant Miquel. El 1954 va passar a mans de l'ajuntament juntament amb la de sant Joan i l'antic hospital de santa Magdalena per permuta amb l'ex-convent de la Mercè. El 24 d'agost de 1958 es van inaugurar unes importants reformes promogudes pel convilatà Jaume Civit Solé. El 1982 la zona va ser objecte també d'importants millores a càrrec de l'ICONA.