Era dels Frares - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Era que destaca perquè encara conserva l'empedrat del terra per on passaven els animals que trepitjaven el blat. Aquesta era circular, però, actualment té una part mutilada que és on hi ha el mas o cobert del Tarragó. A més l'era està envoltada per un petit marge de pedra molt ben treballat.

Ressenya històrica