Ensumania industrial de l'antic camí de l'Espluga. - Montblanc

Descripció

Ensumania industrial feta de maons.

Ressenya històrica

Ensumania de l'antiga teuleria dels Solé.