El Portalet - Senan

Descripció

Segons assenyala la veu popular, es tractaria d'un antic portal del mur. Actualment només queden algunes pedres de l'arc que estan parcialment tapades per una conducció d'aigua pluvial.
De totes maneres, el fet que es tracti de les restes d'un portal del mur és força dubtós. Sembla més coherent urbanísticament, seguint les dades històriques disponibles del al moment, que es tracti de les restes d'un antic portal d'una casa privada.

Ressenya històrica

Sense dades documentals.