El Masó - Barberà de la Conca

Descripció

Antic mas de grans proporcions i múltiples dependències. La llinda de la porta principal porta la data 1891 i les inicials JS.

Ressenya històrica

Habitat fins al segle XX.