El "Centro" - Montblanc

Descripció

Era el local seu del Centre d'Unió Agrícola de Lilla, conegut popularment com "El Centro".
Actualment és seu de l'associació homònima Centre d'Unió Agrícola de Lilla.

Ressenya històrica

Era el local seu del Centre d'Unió Agrícola de Lilla, conegut popularment com "El Centro" i que era la versió conservadora formada per simpatitzants de la Lliga respecte el Sindicat Agrícola de Lilla. L'11 d'abril del 1935 es presenten els estatuts al delegat d'ordre públic per a ser aprovats i ser enregistrada la societat. El domicili de l'entitat s'estableix al carrer d'Avall, 2. El 23 d'agost de 1935 Joan Guasch, com a president i representant del Centre, compra a Joan Cortès Torres un terreny de 163 metres quadrats que era ocupat per un hort. La insurrecció militar conservadora i el desenvolupament de la revolta del '36 va fer que el nou edifici, que encara no estava enllestit, fos confiscat per les autoritats locals i utilitzat per fer-hi balls els dies festius.
Després de diverses vicissituds (utilitzat com a petita cooperativa agrícola, escenari de teatre...), el 1975 es va decidir arranjar el Centre i fer-hi un petit bar.
El 2 de desembre de 1982 es signa l'acta de constitució del nou Centre d'Unió Agrícola, que recupera el nom i el local de la societat del 1935 però no en comparteix els objectius. Els estatuts són registrats el 3 de febrer de 1984. Tal com estava previst, el Centre va recuperar festes com la de Sant Sebastià, celebrada el 1991 amb sopar i ball al local. El juny d'aquell mateix any es van inaugurar oficialment les obres fetes a la sala de l'entitat.