El Casal Montblanquí - Montblanc

Descripció

El Casal Montblanquí és l'edifici del que podem considerar com la principal entitat montblanquina, tant per la seva llarga història (es va fundar l'any 1947 i continua treballant activament ara), per les activitats que ha desenvolupat i pel considerable nombre de socis. El Casal Montblanquí està dotat d'un local social, un teatre- cinema i un pavelló poliesportiu on s'hi han celebrat gran diversitat d'actes.

Ressenya històrica

Sense dades.