Dormitori dels conversos - Vimbodi i Poblet

Descripció

Sala situada a la part nord-oest del monestir, zona reservada als conversos o llecs, que tenien en aquesta part els seus propis edificis (refetor,locutori). Obra de pedra (carreus regulars). Planta rectangular, amb una coberta de fusta i embigat a dos vessants, sostinguda per arcs diafragmàtics dobles que descansen en petits prismes octogonals situats en el centre de la sala, dividint-la en dues naus. Té obertures formades per finestres bífores amb petits detalls flamígers, elements, doncs, posteriors (s.XV). L'obra s'inscriu en el gòtic català del segle XIV, amb una tradició pròpia i ben assentada en aquest període. Edifici construït sobre el refetor dels conversos.

Ressenya històrica

No coneixem cap data referida a la seva construcció i els seus autors resten anònims. Tampoc hi ha cap document que ens indiqui la seva funció original. Per la seua disposició correspondria al dormitori dels conversos, car comunica amb el seu refetor mitjançant una àmplia escala al descobert, que també dóna fàcil accés a l'església, per la part reservada als conversos. L'any 1440 s'hi feren obres, segons Finestres. Possiblement s'instal·laren els finestrals nous. Al segle XVIII la sala s'anomenava erròniament dormitori de monjos vells. Saquejades les bigues i teules durant la disbauxa del 1835, fou restaurada en diverses ocasions: 1879 (Hernàndez Sanahuja), 1882, 1946-47 (A.Ferrant) i el 1982, habilitant-se el Museu de la Restauració de Poblet, segons les directrius de Mossèn Genís Baltrons.