Dolmen de Plans de Ferran - Santa Coloma de Queralt

Descripció

El monument correspon a una cista dolmènica quadrangular tancada amb llosa de coberta que conserva, a part d’aquesta, la llosa del fons o capçalera, una lateral a cada costat i dues de tanca. Presenta una orientació Nord-Sud, amb una desviació de 20º a l’oest. Aquest sepulcre megalític està situat damunt un túmul natural completat amb pedres i terra de perímetre quasi circular. Sobre la llosa de la tapa hi ha unes representacions cruciformes gravades.
Es tracta d’un sepulcre múltiple corresponent a un ritual d’inhumació successiva, com posava de manifest el desplaçament d’algunes lloses.

Ressenya històrica

Hi ha hagut diferents violacions del sepulcre al llarg del temps que van provocar que moltes de les restes humanes apareguessin sense cap ordre. Només les que estaven als angles haurien mantingut el seu estat original. Les restes òssies pertanyen a un número no inferior a 9 inhumats, acompanyats de vasos ceràmics i objectes d’ornament (dos anells de bronze, etc.).
Es desconeix el moment de construcció. Localitzat l'any 1974.