Cup de Vi - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Cub de vi d'especial interès per estar en un bon estat de conservació i sobre tot per estar escarpat a la roca. Aquest és rodó de 2 m de diàmetre i enrajolat. Està situat darrere ca l'Esteve.

Ressenya històrica

Sense dades.