Cuina nova i rebost - Vimbodi i Poblet

Descripció

Edifici construït darrera la cuina del segle XVIII, situat entre el refetor de monjos i el refetor de conversos. Obra de pedra (carreus regulars). De planta quadrada, té molt d'interès la seva façana angular (costats nord i est). Té la porta d'accés i les finestres obertes de manera irregular, totes quadrades, amb ammotllurament molt estilitzat. A l'interior s'hi obren uns arcs rebaixats, construïts també al segle XVI.

Ressenya històrica

Obra feta durant l'abadiat de Pere Boués (1545-1564). Coneixem la data precisa de l'obra ja es troba indicada en un escut situat just a l'angle rom de la façana (1561). En canvi, desconeixem el seu arquitecte. Ens ha arribat molt ben conservada, degut en part a la seva qualitat constructiva. És el millor edifici pobletà del segle XVI.