Cuina antiga - Vimbodi i Poblet

Descripció

Cuina antiga del monestir, obra de pedra (carreus regulars).De planta gairebé quadrada, s'estructura en una gran volta de creueria, formada per gruixudes nervadures rectangulars, amb les arestes bisellades. Els extrems de la volta té uns arcs torals de secció rectangular i en lloc de la clau de volta hi ha una llanterna, avui inutilitzada, amb funcions de ventilació. S´hi troben també piques, morters, etc... Tallats totalment en pedra.

Ressenya històrica

Una carta de visita del 1298 ens indica que ja acomplia les seves funcions. Per un detallat inventari del 1810 podem saber els utensilis que hi figuraven abans dels espolis de 1822 i 1835. Fou restaurada pel Patronat de Pobles presidit per E. Toda i la llar de foc que figura a l'actualitat fou refeta en la pràctica totalitat.