Creu de terme del Niceta - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Creu de terme que dóna nom a l'indret. La creu és de ferro forjat que va caure al 1934. La que hi ha actualment és recent. La part més antiga que es conserva és la base, el fust de columna amb el capitell i la meitat del pal de la creu. La base consta d’un nivell circular i un nivell octogonal i el fust de la columna és octavat. El capitell és figurat però està molt desgastat i no es llegeixen bé les figures.

Ressenya històrica

La documentació més antiga que s'hi refereix data de 1718.