Creu de terme del Codoš - Vimbodi i Poblet

Descripciˇ

Creu de terme situada al nord del municipi. Cos exagonal amb base de pedra molt malmesa. La creu de la part superior ha desaparegut i tan sols s'hi troba la seva base molt desgastada.

Ressenya històrica

El lloc del Codoš fou cedit a Poblet el 1172 pel rei Alfons I, per˛ fou discutit als monjos pels senyors de l'Espluga Sobirana, cosa que ocasionÓ greuges i fins i tot atacs als monjos de Poblet el 1178 quan conreaven les seves terres. El monestir de Poblet se'n possessionÓ finalment i hi deguÚ fundar una granja. L'any 1246 Berenguer de Castellots, abat de Poblet, va concedir a Bernat de Salou, Pere de Salou, Bernat de Poblet, Pere de Poblet, Pere Franc, Guillem Lloret, Joan Piquer i Pere Tarragˇ la granja de Codoš. El 1397 tenia 3 focs.