Creu de terme - Piles,les

Descripció

Creu de terme formada per una base moderna sobre la que s'aixeca un fust hexagonal. Damunt d'aquest hi ha un conjunt de baixrelleus que serveixen de base a la creu. La creu actual és una reproducció de l'original feta amb pedra artificial.

Ressenya històrica

La creu original va ser destruïda l'any 1936. Després de la guerra va ser restaurada, essent rebaixada la seva alçada, però va caure. Va tornar a ésser restaurada de nou els anys 1960 substituint la creu original per una reproducció en pedra artificial.El 2008 el Consell Comarcal i l'Ajuntament van procedir a una nova restauració a càrrec de l'empresa Àgora de Barcelona.