Creu de la plaça de Santa Maria - Montblanc

Descripció

La Creu de pedra és renaixentista però ja presenta una clara influència barroca. És composta d'un pedestal graonat de tres graons corbats de set cares. El fust de la creu és helicoïdal, és a dir, en forma d'hèlix, amb un capitell gòtic bellament esculpit alhora que fortament erosionat. La creu pròpiament dita, que corona la creu de terme de Santa Maria és de metall de bronze.
Les imatges gòtiques del capitell estan tallades per un collaret de ferro.

Ressenya històrica

En ser volada la façana de l'església de Santa Maria l'any 1651, durant la Guerra dels Segadors, la creu de pedra que culminava la creu de terme va ser destruïda parcialment. El 1707 s'hi va col·locar una nova creu, feta de bronze, representant a una banda Jesucrist crucificat i a l'altra la Mare de Déu Assumpta. Només el braç o peu inferior de la creu o llanterna de la creu gòtica original s'han conservat, presentant imatges de diferents sants, cobertes amb dosserets gòtics. En col·locar la nova creu i el nou fust, es va abocar plom fos sobre la part restant de la creu, la qual cosa va causar l'esquerdament de la llanterna gòtica, que va ser reforçada amb un collaret metàl·lic, que per col·locar-lo va fer necessari trencar els caps de les imatges gòtiques.
Actualment s'hi està duent a terme una important tasca de consolidació i restauració a càrrec dels tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya de Valldoreix. No se sap si aquesta creu retornarà al seu lloc original, embellint l'accés a Santa Maria com sempre ho havia fet fins ara. Una de les opcions que s'estan estudiant és la de conservar la creu original ja restaurada al Museu i col·locar una reproducció al lloc que havia ocupat la creu original.