Creu de la Santa Missió - Barberà de la Conca

Descripció

Creu commemorativa de la Santa Missió. Presenta una inscripció horitzontal "SANTA MISSIÓ" i vertical amb la data "1953".

Ressenya històrica

Sense dades.