Creu de la "Santa Misión", IV 1941 - Montblanc

Descripció

Un graó quadrat de pedra polida amb la inscipció "STA. MISION" és la base d'aquesta creu de la Guàrdia dels Prats. Sobre hi ha un bloc de pedra vuitavat amb la inscripció "IV 1941" que presenta dues motllures senzilles. El tronc de la creu està compost per quatre fusts agrupats per formar-ne un de sol com si fos una mena de feix romà. El capitell de la creu presenta diverses motllures i relleus i és la base on està clavada una senzilla creu de ferro.

Ressenya històrica

Segons sembla aquesta creu es va col·locar en motiu de la "Santa Misión" que es va fer l'abril de l'any 1941. Es desconeix si aquesta creu aprofita elements d'una antiga creu de terme o si es va fer una creu totalment nova per aquest esdeveniment.