Creu de Terme de la Font de Canelles - Santa Coloma de Queralt

Descripció

És una reproducció de la creu original, que es troba a Santa Maria de Bell-lloc. És una de les últimes manifestacions de Creu-Calvari, que és un compendi de la Passió. És bastida sobre una base quadrada amb dues escales, que sostenen un basament vuitavat, que al seu torn és la base del pilar que sosté la creu. A l’anvers trobem Crist crucificat al centre, l’al·legoria del pelicà a la part superior, Maria i Sant Joan als extrems del braç horitzontal i als peus, la resurrecció d’Adam. Al revers hi ha la Mare de Déu amb el nen al centre i als quatre extrems els símbols dels quatre evangelistes. Sota la creu hi ha un seguit de figures que porten els instruments de la Passió. Al capitell trobem més escenes de la Passió: Maria amb Jesús mort a la falda i la resurrecció. Les figures són de gran realisme, expressives i amb moviment. Destaca el bigarrament d’escenes i figures en un espai tan reduït i el detallisme i profusió d’elements decoratius com els filaments de pedra que s’entrellacen per la creu.

Ressenya històrica

És una de les creus que hi havia a la sortida de la població. Tot i no disposar de documentació, els experts la situen al segle XV, en una de les manifestacions tardanes del gòtic català.
La creu fou aterrada i trencada el 15 de febrer de 1934; l’ajuntament en recollí els fragments i els envià a Tarragona per a la seva restauració a mans del reusenc Pau Font de Rubinat. Durant la guerra civil, el capitell i el pilar, que encara restaven de peu, varen ser trossejats i convertits en grava. Després de la guerra, la creu ja reconstruïda (el capitell es va refer a partir de fotografies) i una còpia foren localitzades al Museu Prim Rull de Reus. L’ajuntament i l’Associació Arqueològica de la vila van fer gestions per tal de poder-les recuperar. El 1948 la còpia va ser instal·lada a les fonts de les Canelles i l’ajuntament es va fer càrrec de la conservació de l’original fins que el 1959 fou col·locada a l’església de Santa Maria de Bell-lloc.