Creu de Terme de Sant Bartomeu - Sarral

Descripció

Reproducció de la creu original.
Creu ricament ornamentada on, en una banda s'hi reprodueix en baix relleu la verge envoltada de quatre àngels, i en l'altra no s'hi identifica cap figura central, únicament els quatre àngels. La creu s'aixeca en un suport a mode de capitell de morfologia hexagonal, on en cada faceta hi ha esculpida, igualment en baix relleu, una figura humana. No s'han pogut identificar, però probablement corresponen a sants. Aquest conjunt està suportat per una columna de pedra de secció hexagonal.

Ressenya històrica

El 2005 va ser restaurada per l'Escola de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat. La mateixa escola en va fer una reproducció que és situada al seu lloc habitual, l'entrada de Sarral per la carretera de Montblanc.