Cooperativa Agrícola, "Sindicat dels Pobres" - Blancafort

Descripció

Edifici cantoner compost per dos naus de grans dimensions amb teulada a doble vessant. Té l'estructura típica de les cooperatives rurals, amb dos grans portes d'entrada i finestres a la zona més elevada. Les finestres estan fetes amb maons que formen petits arcs apuntats. Damunt de les finestres hi trobem les lletres " SCAB".

Ressenya històrica

Celler cooperatiu del societat de Blancafort. La "Sociedad de Trabajadores Agrícolas de Blancafort" es constituí el 1896. L'any 1904 redactà uns nous estatuts i esdevingué "Societat cooperativa de Blancafort". Tenia la seu social a cal Carlet, al raval de Roselló. L'any 1911 adquirí un terreny del costat per construir-hi el celler cooperatiu. Bastiren la primera nau el mateix any els propis socis. Amb l'incement del nombre de socis, dos anys més tard, l'ampliaren amb una altra nau. Finalment l'any 1958 s'amplià novament amb una tercera nau.