Convent de les Monges - Forès

Descripció

Segons assenyalen els veïns de la vila es tracta d'un antic convent de monges, del qual només es conserven unes runes que testifiquen la seva existència.

Ressenya històrica

Sense dades.