Convent de Santa Anna - Conesa

Descripció

Només queden pedres.

Ressenya històrica

Era l'església d'un petit convent de religioses que pertanyia al monestir de Vallbona de les Monges.