Colomer - Forès

Descripció

Aquest colomer és sols una mostra dels diferents que es trobaven al terme de Forès i reflecteixen l'antiga tradició que hi havia a la vila per la cria de coloms.
Tots segueixen una mateixa línia arquitectònica: planta rectangular, de 9,15 metres de llarg per 3 metres d'ample i uns 5 metres d'alçada.
Totes les construccions es feien amb pedra i la coberta amb grans lloses i terra. A la paret lateral, encarada al sud-est, es poden comptar vuit o nou finestretes per les quals accedien els coloms a l'interior, per construir-hi els nius.
Ara ja es troben mig enderrocades.

Ressenya històrica

Possiblement del segle XIV o primers anys del segle XV.