Clos murallat - Espluga de Francolí, l'

Descripció

El nucli murallat de l'Espluga Jussana devia començar sota els cingles del castell i quedava delimitat per l'actual camí de la Sequieta. Hi destacava la porta dels molins de Poblet, que menava a Montblanc, i de la qual encara se'n poden veure rastres al començament de l'actual carrer Canós.
Amb l'unificació dels dos nuclis de població també es degueren unificar els recintes emmurallats. De tal manera que el clos murallat del castell, que es mantingué fins el 1880, envoltava els dos nuclis que originàriament formaven la vila. Aquest seguia els actuals carrers Major on hi havia el portal Salvat, continuava fins la plaça de la Vila i d’aquí pel carrer Hospital, per la plaça de l’Església fins arribar al portal de Poblet. La muralla girava cap al nord i enllaçava amb el carrer de les Parres, que tenia un portal a cada punta i continuava per l’actual carrer de la muralla (amb el portal del Temple), seguia pel carrer Bonavista i acabava a les portes del castell. La façana sud va ser transformada de manera important des de la fi de s. XIX.
Part de la seva estructura s’ha convertit en el bassament de noves construccions, malgrat que encara es conserven antigues cases adosades al mur.

Ressenya històrica

Fins al segle XIV l'Espluga de Francolí estava format per dos nuclis de població separats: l'Espluga Jussana i l'Espluga Sobirana. Cadascun d'aquests tenia el seu propi recinte murallat. A l'Espluga Sobirana es constata l'existència d'aquest mur al s. XIII.
El recinte emmurallat que unia els dos nuclis de l'Espluga va ser bastit segurament durant la regència de Guillem de Guimerà, al segle XIV.
Al segle XVI es documenta ja el decliu del recinte i la seva ocupació pels propietaris de la població.
Al segle XIX s'acaben d'enderrocar els elements que encara quedaven dempeus de la muralla medieval i s'eliminaren els portals.