Claustre del Locutori - Vimbodi i Poblet

Descripció

Claustre del monestir situat entre la galeria de llevant del claustre major i l'àrea de la infermeria. Solament consta de tres ales, car l'espai que ocuparia la quarta l'ocupa el mur est del capítol i el locutori de monjos. De planta rectangular, el formen galeries amb arcades de mig punt, emmotllurades, sostingudes per pilastres de secció rectangular, amb àbacs sense decoració, excepte la galeria sud, formada per dobles columnes amb capitells (decoració vegetal) i bases, reutilitzades del claustre de Sant Esteve, o fin i tot algun capitell del claustre major. La galeria nord és doble. L'estil és plenament romànic, tot i que l'emmotllurat és posterior.

Ressenya històrica

No tenim dades documentals relatives a la seva construcció, ni coneixem el seu arquitecte i escultor(s). Pel fet de recolzar-se en la sala capitular, cal deduir que és un xic més tardà (2ª meitat del segle XIII, acabat segurament durant l'inici de l'abadiat de Ponç de Copons (1316)). La reforma del claustre de Sant Esteve deuria afectar també al del locutori (segle XV), però cap document ho demostra. El 1942 es restaurà el mur adossat al "Joc de Pilota". El seu aspecte era lamentable, arran de l'abandó de Poblet del XIX. El projecte de restauració definitiu fou redactat per F.Monravà, i efectuat per Alexandre Ferrer (anys 1958-1962). L'ala sud era tapiada, i al desmuntar-se aparegueren les arcades amb les dobles columnes.